Úprava polské vegetace - odstranění zrnitosti - TrainzWiki

Vytvořil: prejetypes

Postup, který je zde uveden je primárně určen pro úpravu scenery objektů polské sady vegetace. Nicméně, je třeba mít na paměti, že během celého postupu může dojít k chybám a proto je vždy nutné provést zálohu upravovaných modelů. Také je důležité, nemít k úpravám otevřené jiné modely, než modely, které budou nástrojem níže upravovány, neboť nástroj je určen pouze pro zpracování určitého typu konfiguračních, texturových a bitmapových souborů a při aplikování na jiný model by došlo s velkou pravděpodobností k jeho poškození.

Nejprve ve správci součástí otevřeme upravované modely k úpravám pomocí Ctrl + E. Předtím se ještě ujistíme, zda nejsou k úpravám otevřeny jiné modely!

Poté spustíme program a postupujeme dle jednoduchého průvodce. Zde důležité upozornění. Vstupy programu nejsou ošetřeny a proto lze zadat téměř cokoliv. Věnujte tedy zadávání patřičný důraz, v nejlepším případě dojde k pádu programu, v horším k poškození modelů. Mějte rovněž na paměti to, že na každý model lze program spustit pouze jedinkrát.

Program prvně vyzve k zadání cesty ke složce editing. Tuto cestu je nutné zadat ve tvaru např.: D:\Auran\User­Data\editing. Poté stisknětě enter.

Dále se nastavuje síla efektu úpravy textury. Záporné čísla vedou ke ztmavení, kladné ke zesvětlení. Jako optimální se mě jeví hodnota –20 až –30, ale doporučuji předem na jednom modelu vyzkoušet, dle osobní preference.

Dále se nastavuje velikost výstupní textury. Doporučuji volit 2048, 4096 je již zbytečně mnoho v poměru velikost / kvalita. Nižší velikosti jsem nezkoušel, potenciálně by mohl dobré výsledky přinést 1024.** Nicméně je nutno pamatovat, že rozměry musí být mocniny dvou!**

V dalším kroku lze nastavit prefix názvu nového modelu.

Pak probíhá ve třech krocích úprava modelu. Po skončení úprav (třikrát zobrazeno Done) se program ukončuje entrem.

Nakonec je nutné potvrdit změny ve správci součástí pomocí Ctrl + M.

Program lze stáhnout zde: http://osoblazka.g6.cz/?…