Soutěže

>> Přejít na obrázkovou soutěž >>

Vítej v sekci SOUTĚŽE. Jak již název napovídá, dočkáš se zde zajímavých soubojů mezi jednotilvými uživateli tohoto webu. V současné době je zde pouze obrázková soutěž, ale další mohou následovat.

Principem OS je vybrání nejlepších screenů na určité téma. Po vyhlášení tématu bude X dnů na vytvoření a zaslání screenu do soutěže. Následovat bude Y dnů, během kterých vybere porota tři nejlepší screeny, které se zúčastní hlavního, veřejného hlasování. Hlasování bude trvat Z dnů a každý uživatel webu bude moci hlasovat pro jeden obrázek. Po uplynutí uvedené doby se hlasy sečtou a budou zobrazeny výsledky.