Otočení světových stran v mapě - TrainzWiki

Jak otočit světové strany v mapě?

Otočení světových stran je docela problém a bohužel jej nelze řešit žádnou běžnou cestou či nastavením. Jako jediné funkční řešení se ukázala postupná transformace celé mapy, ale i ta sebou nese určitá úskalí a věci, na které je si třeba dát pozor.

Jak na to?

Jednoduše, Trainz obsahuje klonovací nástroj, který umožňuje přenos objektů, kolejiva, křivek, textur i terénu za účelem klonování a také hlavně umožňuje jeho transformaci, tedy pouze otočení o určitý úhel. V našem případě bude natočení takové, aby došlo k vložení ze správnou orientací. Zřejmě nejčastěji dojde ke stejné chybně orientaci způsobené tím, jak jsou do editoru vkládány nijak neotočené a needitované foto šablony leteckých či jiných map. V tomto případě je nastavení vkládání následující, ručičku kompasu umístíme doleva. Poté již provedeme samotný výběr a vkládání otočených fragmentů mapy na nové panely. Je vhodné si naznačit části fragmentů například pravítkem pro snadnější orientaci a zamezení zbytečných chyb.

Na co si dát pozor?

  • Vždy si za pomocí pravítka zaznačte, kde bude fragment začínat a kde končit.
  • Před tím, než začnete proveďte kontrolu, zda jsou všechny panely ve stejné velikosti mřížky (od TS 09 SP4 je možnost mít mřížku i po pěti metrech), kombinace deseti a pěti metrové mřížky způsobuje pak problémy, kdy na předělech dojde k mírnému posunutí, které nelze řešit. Všechny původní panely musejí mít stejnou velikost mřížky a všechny nové panely rovněž a to shodnou s velikostí panelů zdrojových.
  • Nelekejte se, když po překopírování nebudou sedět hrany panelů. Je to způsobeno tím, že panel není čtverec, jak se může na první pohled zdát, ale jedná se o obdélník 720 × 710 metrů.
  • Nikdy se nesnažte kopírovat celé panely, nebo jejich větší části. Dojde většinou k zaseknutí hry nebo k jejímu pádu. Řiďte se pravidlem, čím je v daném místě více objektů, tím je plocha pro klonování menší.
  • Buďte precizní a kontrolujte fragment po fragmentu, pozdě zjištěná chyba v odchylce může stát hodiny zbytečné práce.
  • Zdrojové panely po klonování nikdy nemažte, až když si budete jisti, že je vše v pořádku.
  • Vždy se snažte protnout křivky mezi křivkovými body, nejlépe body, které jsou blízko u sebe.
  • Nelekejte se, některé objekty se nebudou klonovat. Zpravidla část křivky na místě řezu případně objekty umístěné přímo na místě řezu. Částečně tento stav lze zlepšit zvolením překrývání panelů, ale výsledky nejsou tak skvělé, aby se tento pracnější způsob oplatil, jeho problémem je větší pravděpodobnost vzniku chyb.
  • Pozor na hrany vkládaných oblastí, ujasněte si, jaké má fragment hranice.

Kdy to nepůjde?

Teoreticky asi neexistuje žádné omezení, jen u velkých map je to komplikované, až neproveditelné.

Vytvořil: prejetypes