Jak na vegetaci - TrainzWiki

Po předchozích návodech, ve kterých jsem se snažil ve zkratce popsat, jak vytvořit terén v editoru, se v dnešním chci věnovat sazbě vegetace, volbě vhodných druhů a jejich umístění. Doposud nebylo vytvořeno mnoho vegetace, které by vyhovovalo potřebám dnešního hráče, a tak je potřeba se spokojit s několika ucelenými balíčky, které nabízejí více či méně podařené modely. Prvním zmiňovaným balíčkem je set křovin, stromů a travin od Tundry, druhým je bohatý set nejrůznější vegety od JVC a potažmo lze vzít v úvahu i několik objektů od FMA. Zbývající objekty je už potřeba dohledat samostatně.

Obsah seriálu

 • Jehličnatý les
 • Smíšený a listnatý les
 • Traviny a byliny
 • Okolí tratě

Předtím, než začneme, doporučuji v nastavení editoru povolit náhodné natáčení objektů.

Jehličnatý les

Co se týče jehličnatých lesů, budeme používat dva typy smrků od Tundry, poté sadu malých jehličnanů od Ramsay72 a v případě potřeby můžeme sáhnout i po některých jehličnanech ze sady JVC.

 1. Vezme G: tree 10 a zcela náhodně umístíme několik stromů v místech, kde předpokládáme les. Stejným způsobem rozmístíme i několik stromů G: tree 11.
 2. Vybereme jehlic 10a a několik umístíme při okrajích lesa. Několik vyšších stromů tohoto druhu umístíme mezi stromy z prvního kroku. To vše můžeme zkombinovat s jehličnany jehlic 3. Jiné jehličnany do českých luhů a hájů moc nezapadají a s jejich použitím bych byl opatrnější a používal je jen jednotlivě v porostu.
 3. Nyní zcela náhodně změníme výšky některých stromů z bodu 1.
 4. Vezmeme texturu grass 11 a obtáhneme obrysy lesa. Dále vezmeme texturu d text torf a vyplníme vnitřek lesa. Tuto texturu vhodně kombinujeme s dalšími odstíny.
 1. Nyní použijeme kombinace keřů od Tundry a JVC a umístíme je v obvodu lesa. To vše můžeme dokombinovat nejrůznější vyšší bylinnou vegetací od JVC.
 1. Žádný les není čistě jehličnatý, a tak se nemusíte bát na okraji přidat i listnaté stromy, já s oblibou používám břízky.
 2. Vezmeme některou ze světlejších textur trávy, například grass 03.
 1. A les je hotov.

Smíšený a listnatý les

Traviny a byliny

Okolí tratě